اسکیت المپیکی شد
به گزارش صنعت نیوز،کمیته بین المللی المپیک تأیید کرد: " اسکیت " در المپیک 2024 فرانسه حضور دارد. با تأیید رسمی هیئت اجرایی کمیته بین االمللی المپیک (IOC) و اعلام فدراسیون جهانی اسکیت، " اسکیت برد " به عنوان بخشی از برنامه بازی های المپیک پاریس 2024 خواهد بود. ...
سایت‌های دیگر: