معاون زنان وزیر ورزش: در عدالت جنسیتی از IOC جلوتر هستیم
فرهادی زاد می گوید با توجه به ملاحظات فرهنگی، فضای عدالت جنسیتی در ورزش ایران فراهم شده است.
سایت‌های دیگر: