امضای تفاهم نامه ورزشی میان ایران و ژاپن
تفاهم نامه همکاری در زمینه ورزش بین وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران و وزارت آموزش، فرهنگ، ورزش، علوم و فناوری ژاپن امضاء شد.
سایت‌های دیگر: