میزبان بازی های المپیک در وضعیت اضطراری قرار گرفت
همزمان با گزارش 2400 مورد ابتلای روزانه در توکیو، این شهر که قرار است میزبان بازی های المپیک و پارالمپیک باشد در وضعیت اضطراری قرار گرفت.
سایت‌های دیگر: