المپیک توکیو؛ برگزاری، لغو یا پشت درهای بسته؟
گمانه زنی ها درباره برگزاری بازی های المپیک در فاصله 6 ماه تا شروع این رقابت ها به اوج رسیده است.
سایت‌های دیگر: