کمیته بین المللی تمام ورزشکاران المپیک 2020 را واکسینه می کند
نشریه تلگراف انگلیس در گزارشی از همکاری کمیته بین المللی المپیک و سازمان بهداشت جهانی برای واکسیناسیون تمامی ورزشکاران حاضر در المپیک توکیو خبر داد.
سایت‌های دیگر: