آغاز ساخت خانه ملی اسکواش با حضور علی نژاد
اقتصاد ایران: معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان در مراسم کلنگ زنی خانه ملی اسکواش کشور حاضر شد.