قرار نیست رشته تکواندو از المپیک حذف شود
#کمیته_بین_المللی_المپیک