بازدید رئیس کمیته ملی المپیک از فدراسیون اسکیت
رئیس کمیته ملی المپیک به همراه اعضای هیات اجرایی امروز از فدراسیون اسکیت بازدید کردند.
سایت‌های دیگر: