معتقدم والیبال، بسکتبال و کشتی سه فدراسیون طلایی و هویت ساز ما هستند
رییس کمیته ملی المپیک گفت: شخصا نسبت به آینده بسکتبال خوشبینم و معتقدم والیبال، بسکتبال و کشتی سه فدراسیون طلایی و هویت ساز ما هستند و تنه به تنه فوتبال قرار دارند.
سایت‌های دیگر: