برگزاری نشست هم اندیشی با روسای ادوار سازمان تربیت بدنی،روسا ودبیران کل اسبق کمیته ملی المپیک
با حضور سید رضا صالحی امیری نشست هم اندیشی با روسای ادوار مختلف سازمان تربیت بدنی، روسا و دبیران کل اسبق کمیته ملی المپیک ظهرامروز (چهارشنبه 8 بهمن ماه) در سالن همایش های استاد فارسی آکادمی ملی المپیک برگزارشد.
سایت‌های دیگر: