اردوی آماده سازی مشترک تیم ملی بوکس ایران و سوریه
#سهمیه_المپیک #مربی_تیم_ملی_بوکس #انتخابی_المپیک