احتمال لغو المپیک با درخواست مدافعین حقوق بشری
بیش از 180 انجمن سیاسی و مدافع حقوق بشر چهارشنبه در نامه ای سرگشاده از همه دولت های جهان خواستند بازی های المپیک زمستانی 2022 را تحریم کنند.