ایران یکی از مدعیان ورزش قهرمانی در دنیاست
رئیس کمیته ملی المپیک در برنامه صبحگاهی شبکه پنج سیما گفت: رئیس کمیته ملی المپیک ژاپن در نامه ای کتبی اعلام کرد که المپیک برگزار خواهد شد و همچنین گفته اند که هر نوع واکسنی را که درخواست کنیم، در اختیار ورزشکاران و کاروان ورزشی ما خواهند گذاشت.
سایت‌های دیگر: