حضور رئیس کمیته ملی المپیک در سازمان تربیت بدنی ارتش
#معاون_هماهنگ_کننده_ارتش #رئیس_کمیته_ملی_المپیک