مراسم رونمایی از تندیس بانوان مدال آور
#المپیک #رئیس_کمیته_ملی_المپیک