بازدید رئیس کمیته ملی المپیک از فدراسیون های کاراته و تکواندو
#رئیس_کمیته_ملی_المپیک #کمیته_ملی_المپیک