برگزاری مراسم رونمایی از تندیس 6 قهرمان افتخارآفرین ورزش کشور
#آکادمی_ملی_المپیک