برگزاری مراسم رونمایی از تندیس 6 قهرمان افتخارآفرین ورزش کشور
#رئیس_کمیته_ملی_المپیک