نشست عالی بازی های المپیک
#رئیس_کمیته_ملی_المپیک #وزیر_ورزش_و_جوانان