رئیس جدید کمیته برگزاری بازی های المپیک
#کمیته_بین_المللی_المپیک