قول رئیس جدید کمیته برگزاری المپیک برای بهبود برابری جنسیتی
اقتصاد ایران: خانم سیکو هاشیموتو که بعد از اظهارات زن ستیزی رئیس پیشین کمیته برگزاری المپیک توکیو جایگزین وی شده است، تلاش برای بهبود برابری جنسیتی را از مهمترین برنامه هایش عنوان کرد.
سایت‌های دیگر: