مدال آوران المپیک پاداش ویژه دریافت می کنند
معاون وزیر ورزش و جوانان گفت: آن دسته از ورزشکارانی که موفق به مدال آوری در رقابت های المپیک توکیو شوند به نسبت آنچه که در اساسنامه آمده است، پاداش ویژه ای دریافت می کنند.
سایت‌های دیگر: