تعیین زمان رونمایی از لباس کاروان ایران در المپیک توکیو
#رئیس_کمیته_ملی_المپیک #وزیر_ورزش_و_جوانان