زهرا نعمتی:زنان و دختران اگر توانایی خود را باور کنند، می توانند به موفقیت های بزرگ دست یابند
پرچم دار ایران در بازی های المپیک 2016 ریو در نشست نواب رییس فدراسیون های ورزشی گفت:افتخارات من در میادین ورزشی، تنها متعلق به زهرا نعمتی نیست بلکه از آن زنان کشورمان است و زنان دنیا نیز در این موفقیتها سهیم هستند.
سایت‌های دیگر: