آغاز واکسیناسیون ورزشکاران المپیکی و پارالمپیکی
معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان از آغاز واکسیناسیون ورزشکاران المپیکی و پارالمپیکی کشورمان از 15 فروردین ماه داد خبر داد.
سایت‌های دیگر: