ایران برای میزبانی مسابقات پرورش اندام قهرمانی جهان درخواست داد
فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام به دنبال امتیاز میزبانی مسابقات قهرمانی جهان در سال 2023 است.
سایت‌های دیگر: