برگزاری نشست کمیته توکیو 2020 با مسئولان IOC در خصوص تماشاگران خارجی
کمیته برگزاری بازی های توکیو نشستی را با مسئولان IOC در خصوص حضور تماشاگران خارجی در المپیک برگزار می کند.
سایت‌های دیگر: