آغاز واکسیناسیون ورزشکاران از اواخر فروردین
بر اساس توافق صورت گرفته بین وزیر ورزش و وزیر بهداشت، ورزشکاران المپیکی و پارالمپیکی ایران از اواخر فروردین واکسینه می شوند.
سایت‌های دیگر: