بازدید دبیر کل کمیته المپیک از تمرینات تیم ملی جودو
#کمیته_ملی_المپیک #دبیر_کل_کمیته_ملی_المپیک #سرمبی_تیم_ملی_جودو