اسامی ورزشکاران المپیکی برای واکسیناسیون به وزارت ورزش و جوانان ارائه می شود
سرپرست کاروان ورزشی ایران در بازی های المپیک توکیو گفت: امروز آخرین مهلت معرفی ورزشکاران المپیکی برای تزریق واکسن کرونا است.
سایت‌های دیگر: