نصیری: پیشرفت موی تای ایران مورد تقدیر مسوولان جهانی قرار گرفت
جواد نصیری در گفت وگو با ایرنا به تشریح برنامه های موی تای ایران پرداخت و اظهار داشت: روز دوم اسفندماه سال 99 مصوب شد تا دهم فروردین که همزمان با سالروز تولد استاد محمد آقاتوحیدی بنیانگذا...
سایت‌های دیگر: