دیدار رئیس فدراسیون جهانی پرورش اندام با صالحی امیری
اقتصاد ایران: رئیس اسپانیایی فدراسیون جهانی پرورش اندام در محل کمیته ملی المپیک با رئیس کمیته ملی المپیک، سعیدی دبیر کل و برخی مدیران کمیته دیدار و گفتگو کرد.
سایت‌های دیگر: