رئیس فدراسیون جهانی پرورش اندام وارد ایران شد
#رئیس_کمیته_ملی_المپیک #وزیر_ورزش_و_جوانان