اعزام تیم ملی سه گانه برای مسابقات گزینشی المپیک
#المپیک_توکیو