آمادگی ورزشکاران برای حضور در المپیک توکیو
#رئیس_کمیته_بین_المللی_المپیک