حسن یزدانی: بعد از واکسن کرونا با خیالی آسوده برای المپیک آماده می شویم
قهرمان کشتی آزاد جهان و المپیک بعد از تزریق واکسن کرونا گفت: کشتی گیران المپیکی نهایت تلاش خود را برای شادی دل میلیونها ایرانی انجام خواهند داد تا خوشرنگ ترین مدال ها را کسب کنند.
سایت‌های دیگر: