امضا تفاهمنامه حقوقی کمیته ملی المپیک و کانون وکلای دادگستری مرکز
به منظور گسترش همکاریهای آموزشی - پژوهشی و جهت بهره مندی از ظرفیت های موجود، تفاهم نامه همکاری بین کمیته ملی المپیک و کانون وکلای دادگستری مرکز با حضور دکتر کیکاوس سعیدی دبیر کل و دکتر عبدالله سمامی نائب رئیس کانون وکلا و حمید باقر نیا مدیر حقوقی و امور قرار دادهای کمیته ملی المپیک در محل کمیته ...
سایت‌های دیگر: