تعداد کرونایی ها در حمل مشعل المپیک به 8 نفر رسید!
شمار مبتلایان به کرونا در بین شرکت کنندگان در حمل مشعل المپیک افزایش یافت.
سایت‌های دیگر: