مقام هفتمی در مسابقات تیراندازی توسط بانوی تیرانداز تیم ملی
#سهمیه_المپیک #المپیک