رییس فدراسیون کبدی :وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک بودجه خوبی در اختیار فدراسیون قرار داده اند
رئیس فدراسیون کبدی ایران با اشاره به افتخارآفرینی ورزش کبدی ایران گفت: ایران برای نخستین بار در دولت تدبیر و امید مدال قهرمانی بازی های جاکارتای اندونزی را بدست آورد و در واقع نقطه عطف ورود به قهرمانی بود.
سایت‌های دیگر: