سفر رئیس و دبیرکل کمیته ملی المپیک افغانستان به تهران
اقتصاد ایران: رئیس و دبیرکل کمیته ملی المپیک کشور افغانستان در راس هیاتی با استقبال دکتر سعیدی دبیرکل کمیته ملی المپیک کشورمان وارد تهران شدند .
سایت‌های دیگر: