نشست هماهنگی صالحی امیری و کادر سرپرستی کاروان با سفیر ایران در ژاپن برگزار شد
نشست هماهنگی رئیس کمیته ملی المپیک و کادر سرپرستی اعزامی به بازی های المپیک 2020 با مرتضی رحمانی موحد، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ژاپن برگزار شد.
سایت‌های دیگر: