تکاپوی برادران " گرایی" برای فتح سکوی کشتی المیپک 2021 توکیو
شیراز-ایرنا- سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی پس از پایان اردو ،خبر از قرار گرفتن برادران " گرایی " کشتی گیران شیرازی در ترکیب تیم ملی برای حضور در المپیک 2021 توکیو داد.