ترکیب نهایی تیم ملی کشتی آزاد برای رقابت های المپیک توکیو مشخص شد
#المپیک_توکیو