هشتاد و هشتمین نشست هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک برگزار شد
هشتاد و هشتمین نشست هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک صبح امروز با ریاست صالحی امیری و حضور تمامی اعضا برگزار شد.
سایت‌های دیگر: