واکنش پاریس 2024 به درخواست کاراته برای حضور در المپیک
کمیته برگزاری بازی های المپیک پاریس در به درخواست کاراته برای حضور در این بازی ها پاسخ داد.
سایت‌های دیگر: