صالحی امیری: اقتدار و بالندگی ارتش به خاطر وجود پیشکسوتان و بزرگان است
جی پلاس ، سیدرضا صالحی امیری، رئیس کمیته ملی المپیک در مراسم تجلیل از چهره های ماندگار و پیشکسوت ورزش ارتش با تشکر از حمایت و توجه ارزشمند سرلشکر موسوی ...
سایت‌های دیگر: