عضویت 15 ورزشکار منتخب کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک نهایی شد
در پی عدم اعتراض به نتایج انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک در مهلت مقرر، انتخاب 15 ورزشکار عضو این کمیسیون نهایی و قطعی شد. به گزارش ایلنا و به نقل از کمیته ملی المپیک ...